» بازگشت :: ۱۳٩٠/٧/۱٥
» تست ایمنی :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» تاکسیهای جدید شهر نیویورک :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» عید امد.خوش امد. :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» این نیز بگذرد... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» حرم سرور و سالار ما مشهدیها اقا امام رضا(ع)جدید و قدیم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» تاکسی یا موتور :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» هورا برف امده :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» تاکسیهای امروز دنیا!!!!!! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» تاکسی قدیمی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» ابتکار :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» تنبلی یا ناچاری :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» فریاد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» شغل دیگر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» زمستان در انجا یا اینجا :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» درد دل با شما :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» بابا نوئل و یارانه ها :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» کریسمس :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» اه وناله :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» پرتقال فروش :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» تاکسی در ترکیه!!! :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» نبود مدیریت یا عدم امادگی یا راننده تاکسی شلغم!!! :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» جنون سرعت :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» اعتراض به سبک راننده تاکسی تهرونی :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» ماجرای یارانه ها :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست... :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» سلام.از دیدنتان خوشحالم :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/٩/۱٧