این نیز بگذرد...

سلام.چند روزی هست که دارم یک کار جدید میکنم!!!چشمک

چند نفر را که برای کار بنایی میبرم سر کار(سرویس)خودم هم همانجا باهاشان کار میکنم.

عملگی؟نمبدونید چه حالی دارهناراحت

اخه ماه دیگه بیمه ماشین میرسه باید پولشو جور کرد.بیمه خودم هم هست.کرایه خانه

هم ...خدا بزرگه جور میشه!!!

 

/ 0 نظر / 37 بازدید