فریاد

واقعا متاسفم برای خودم با این شغلم.امروز صبح تعمیرگاه بودم.32هزار تومان هزینه تعمیرات.دسته موتور و رادیات.

بعد از ظهر 32 لیتر گاز زدم9650تومان تا ساعت 7 شب کار کردم 10000 تومان.کار کرد امروزم15لیتر گاز.چه بگویم  خدا جان!!!

خانه ماندن بهتر است حداقل ضررش کمتر است...

7 سال پیش