تاکسیهای جدید شهر نیویورک

تا سال 2013تاکسیهای معروف شهر نیویورک عوض خواهند شد.

نمای صندلی جلو

صندلی عقب با پورت usb و شارژر

نمای کلی از بالا

مشهدبرای تاکسیهای جدید پراید و روا وسمند اضافه میکنند.با اخرین تکنولوژی روز دنیا و امکانات رفاهی کامل!!!!!!!!!!!!!!!

7 سال پیش